SOCOMEC Lösningar för effekt- och energiprestanda

Tillverkare av elektrisk kopplingsutrustning; Standarderna IEC / EN 61439 definierar kraven för kopplingsutrustningar för lågspänning samt de tester som är nödvändiga för att säkerställa att de specificerade prestandanivåerna uppnås. Konformiteten med dessa standarder ger användaren av utrustningen en säkerhetsoch prestandagaranti.

En originaltillverkare enligt standarderna IEC / EN 61439 Socomec erbjuder ett brett urval av lösningar med originaltillverkare som följer standarderna IEC 61439. • FLEXYS och CADRYS skåpsystem utformade för distributionspaneler. • Lokal omkoppling och utrustningsskåp som täcker kraven vad gäller energitillgänglighet och säkerhet. • Komponenter för integration.

Kraftövervakning Hantera energiprestandan i byggnader

Experttjänster Möjliggör tillgänglig, säker och effektiv energi

Kort fakta om SOCOMEC:

Vår globala närvaro omfattar: • 11 filialer i Frankrike • 15 dotterbolag i Europa • 10 dotterbolag i Asien • 4 amerikanska länder • representanter i över 80 länder

SOCOMECs laboratorium, som grundades 1965, använder företagets expertis för att garantera tillförlitligheten och konformiteten hos våra produkter och lösningar. Under 2015 döptes laboratoriet om till Tesla Lab – Power Testing and Certification och erbjuder sina testnings- och certifieringstjänster till alla kunder.