Nätverksanalysator som övervakar kvaliteten i elektriska installationer. (DIRIS Q800 dansk översättning)

 

• Elektrisk kvalitetsmätare med börvärdensalarm efter val av parametrar och gränsvärden.

• Gör det möjligt att följa både EN 50 160.

• Analysprogramvara för EN 50160.

MÄTFUNKTIONERNA i DIRIS Q800 utvecklades för att uppfylla standarden IEC 61000-4-30 klass A. Produkten är också certifierad enligt IEC 62586-2 produktstandard klass A och garanterar därmed en “top-of-the-range” enhet. Datainsamlingsfrekvens på 51 200 Hz @ 50 Hz (simultant) motsvarar 1024 datapunkter per cykel, vilket säkerställer att även de snabbaste transienterna mäts.

ANALYSATORN kan användas som en fristående enhet där data samlas in och lagras lokalt och/eller data skickas i “realtid” till sin egen centrala server/ nätverk. Analysatorn är inställd att packa data och skicka data i tidsintervall, till exempel via Ethernetport. Ethernetportarna och internminne är alltid aktiva under batteridrift.

LI-ION-BATTERI PÅ 2500 MAH säkerställer säkerhetskopiering i minst 15 minuter med data lagrade automatiskt i minnet. Denna funktion gör det möjligt att få full analys under spänningskvalitetsändringsperioderna, eftersom DIRIS Q800 inte stängs av omedelbart. Mätspänningskvaliteten vid spänningsavfall fortsätter datainsamlingen vid återkommande spänning om detta inträffar inom 15 minuter, batteriets backup tid. 

Robustdesign 

 • Driftstemperatur intervall -25till +55°C
 • Luftfuktighet max.95%

 

I INSTRUMENTETS INTERNA KLOCKA kan synkroniseras med GPS eller NPT-server. Analysatorn kan logga upp till fyra insignaler (24 Vdc) från externa enheter. Data som loggas lokalt på analysatorn kan hämtas med en USB-nyckel, vilket möjliggör manuell överföring av data från instrumentet för senare behandling ochdetta alternativ kanvara möjligt om nätverket är nere eller om någonannannödsituationharinträffat.

VARJE INSPELNINGSFIL stängsautomatiskt ochennyskapasnärdess maximala begränsningsstorlek uppnås (max. 10MB). Det kan ändras till mindre storlekar. Data exporteras automatiskt via FTP-server. Mätning av dips, swells och spännings avbrott beräknas och visas i RMS med en ½ sinuskurva (10 ms@ 50Hz) och analysatorn ger således ett riktigt svar på huruvida EN 50160uppfylls.

Mätningav följande parametrar:

 • 3steg ochnoll ochmark
 • Spänningefter fas, strömförfas frekvens
 • Transientermäts ner till 20mikrosekunder
 • Mät strömmari 3steg ochnoll samtskillnaden
 • Frekvens
 • DC-innehåll
 • Aktiv,reaktiv ochuppenbarkraft
 • Cosinusphiocheffektfaktor
 • THDochspektralanalys upptill 63:e för strömochspänning
 • Interharmonisk upptill 63harmoniskströmochspänning
 • THDioch THDu
 • Flimmer,Pst ochPlt (lätt flimmersomdetmänskligaögatkanuppfatta)
 • Spänning ochströmbalans
 • Fjärrstyrning av instrument —in-ochutgångssignaler

 

Händelsermed elektrisk kvalitet

Händelser är inloggadei CSV-ochPQDIF-format.PQDIF-filerna kanvisas grafisktochi tabellformat i valfri “viewer” somär kompatibel med IEEE P1159.3-specifikationen. Skickar rapport via e-postvid händelser /larm.

 • Digitala ingångarmedprelsäkra inställningar
 • Digitala utgångarmedhysteres inställningar
 • 4 digitala ingångar
 • 4 digitala utgångar
 • 4 analoga utgångar

 

Flera kommunikationskanaler:

 • Ethernet-port(anslutning monteradpåbakplattan) för permanent kabelanslutning
 • Ethernet (frontplatta monterad) förlokal diagnostik ochservice
 • Wifi-port
 • RS485-port
 • USB-port
 • GPS-synkronisering
 • Inbyggdwebbserver
 • Protokoll:HTTP,HTTPS, FTP, NTP,MODBUS RTU, PQDIF.MODBUS RTU ochTCP kankommunicera med PLC ochSCADA

 

Gör din beställning här!