2016-02-17 15:00
PROSWEDE el ab

Alla har väl numera en PC hemma. Med tillbehöret RFAP/USB som du kopplar i USB-uttaget på din PC, kan du styra alla trådlösa komponenter i hemmet. RFAP/USB har samma funktioner som finns i RF-touch men styrningen sker från PC:n istället. Räckvidden är också begränsad till 100 m.

Enheten kan kommunicera på båda hållen vilket innebär att att du kan ställa en temperatur för resp. rum och låta RFAB/USB sköta att nivåerna hålls. Det går även att göra veckoprogram för att styra temperaturen vid olika tidpunkter.

Du kan även styra belysningar i hela huset och även här kan du med hjälp av det inbyggda veckouret tända och släcka när du vill. Detta kan du även göra när du inte är hemma, för att skrämma bort tjuven.

Hur kopplar man då ihop mottagarna med RFAP/USB? Jo, varje mottagare har en 6-siffrig kod tryckt på sig. Denna kod skriver du in på PC:n när RFAP/USB är aktiverad. Klart!

Klicka här för att komma till produkten!