2016-02-17 15:00
PROSWEDE el ab

Du får full frihet att sätta en trådlös brytare var som helst i huset! T.ex. styra belysning i badrum där det normalt finns krav på var brytare ska sitta. Denna brytare är batteridriven och kan i princip sättas var som helst.

Om du vill kan du t.o.m. tända upp annan belysning i huset från t.ex. badrummet.

Mottagaren RFSA-61/B kan programmeras till 6 olika funktioner enl. nedan:

1. Impulsknapp, innebär att så länge knappen är intryckt ligger kontakten sluten, släpper du knappen bryter kontakten.
2. Slut kontakten, innebär att kontakten sluter tills man skickar kommandot, bryt kontakt.
3. Bryt kontakt, innebär att sluten kontakt bryts.
4. Impuls relä, innebär att kontakten ändrar position vid varje tryck på knappen (AV eller PÅ).
5. Timer funktion innebär att när du trycker på knappen drar reläet och ligger draget inställd tid. ställbar 2s...60min
6. Tillslagsfördröjd funktion innebär att reläet bryts upp när man trycker på knappen och därefter sluter igen efter inställd tid, 2s...60min

Sändaren RFWB/20G har 2 funktioner, en på överdelen och en på underdelen som var och en kan kopplas ihop med en funktion i RFSA-61B ovan.

Grunden för att koppla ihop sändare-mottagare är likartad för alla trådlösa produkter. Så här gör man:

1. Anslut RFSA-61B till 230 VAC
2. Tryck in "PROG"-knappen på RFSA-61B i mer än 3 sek. så den börjar blinka.
3. Ta fram RFWB/20G och välj någon av funktionerna 1-6 ovan. Tryck t.ex. 4 gånger på överdelen om det är den funktion du vil ha här eller t.ex. 2 gånger om det är den funktion du vill ha.
4. Tryck kort på "PROG"-knappen på RFSA-61B för att spara funktionen.
5. Klart.

Klicka här för att komma till produkten!