2016-02-16 10:00
PROSWEDE el ab

                    

 

 

Har du någonsin råkat ut för att behöva ett relä med en viss s.k. "udda" spänning, kanske 12 VDC, 48 VAC, 60VDC? Nu behöver du inte fundera mer! Ta med vårt unika 3-poliga relä, VS-308/U, i bilen, så har du löst problemet!

Reläet bygger 1 modul (17,5 mm), men klarar alla spänningar mellan 12-240 VAC/VDC, du behöver aldrig mer tänka på spänningen. Dessutom kan du belasta de 3 växlande reläutgångarna med 8 A (AC1)!

Behöver du bara 1 växlande utgång? Använd då vårt unika relä, VS-116/U, som klarar hela 16 A (AC1). Givetvis klarar även denna produkt spänningar mellan 12-240 VAC/VDC. I bägge fallen får du en signallampa på toppen som finns med olika färger, röd,grön, vit,gul samt blå.

När vi ändå pratar unika produkter. Har du uppmärksammat att vi har ett 3-poligt multitidrelä, som bygger 1 modul?

Multispänning 12-240 VAC/VDC, tider mellan 0,1 sek-10 dagar, 10 funktioner, reläutgång 8 A (AC1). Ytterligare en produkt som alla elektriker skulle ha i bilen, för att slippa fundera på spänning eller funktion. Kan det bli enklare?

Den sista unika produkten vi vill presentera denna gång är SMR-B. Detta är ett tidrelä för att montera i dosan bakom en brytare. 10 funktioner, tidsområden 0,1 sek.-10 dagar, reläutgång 16 A slutande. Galvaniskt skild signalingång AC/DC 5-250 V. Denna ingång kan t.ex. användas som kontroll från ett säkerhetssystem, larm eller liknande. Prisvärd produkt att styra t.ex. en kaffekokare, så den inte står på hela tiden.